Pemeriksaan Instalasi / Sertifikasi Disnaker

Pemerikasaan instalasi akan memastikan kelayakan dari sebuah instalasi penangkal petir yang terpasang Setiap instalasi Penangkal Petir sebaiknya diperiksa setiap setahun sekali yang dilakukan menjelang musim penghujan (Internal Cek) , diharapkan selama musim penghujan instalasi yang telah terpasang dapat berfungsi dengan baik sehingga bangunan akan aman dan terlindungi serta terhindar dari bahaya sambaran petir. Setiap instalasi […]

  • PERMOHONAN PENGESAHAN DISNAKER

  • Head Terminal

    Penangkal Petir NeoFLASH tz.03